E-P Kalatalouskeskus

Etelä-Pohjanmaan
Kalatalouskeskus palvelee

Ota yhteyttä kaikissa kalastukseen ja kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä

Kalatalousneuvonta

 • lainsäädäntö (mm. kalastuslaki, yhteisaluelaki)
 • paikalliset kalastuslupa-asiat ja Suomen kalastuslupajärjestelmä
 • kalavesien hoito

Järjestöasiat

 • osakaskuntien ja kalastusseurojen kokoukset
 • osakaskuntien järjestäytyminen, yhdistyminen sekä sääntöjen uusiminen
 • vesialueiden omistajien ja kalastusoikeuden haltijoiden edunvalvonta
 • kalastuksenvalvonnan kehittäminen
 • kalatalousaluetoiminta

Suunnittelu ja tutkimus

 • koekalastukset ja -ravustukset sekä muut kalataloudelliset selvitykset ja tutkimukset
 • kalavesien kunnostaminen

Istutukset

 • kala- ja rapuistutusten suunnittelu ja toteutus
 • istukkaiden välitys

Koulutukset

 • kalatalousopetus yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa
 • kalankäsittely

Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry