E-P Kalatalouskeskus

Kalatalousalueet

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii viisi kalatalousaluetta

Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry - kalatalousalueet

Kalatalousalueet ovat kalastuslain mukaisia julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on lakisääteisten tehtäviensä hoitamisen lisäksi toimia alueensa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi ja kehittää alueensa kalataloutta. Kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuonna 2019 ja niitä on koko Suomessa yhteensä 118 kpl, joista viisi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla joko kokonaan tai osittain. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä tietyt valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Lisätietoa www.ahven.net.

kalatalousalueet-ep-kartta-neuvonta-ja-edistamisjarjesto
Kristiinankaupungin-
Isojen kalatalousalue
Kyrönjoen
kalatalousalue
Lapuanjoen
kalatalousalue
Suomenselän
kalatalousalue
Järviseudun
kalatalousalue

Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry